Regulamin

Regulamin

I. Sprzedający
OFENSYWA, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.ofensywa.eu jest własnością Sprzedawcy:
Rafał Gyba
     ul. Młodych Techników 10/7
     53-646 Wrocław, Polska

II. Kwestie techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu Internetowego ofensywa.eu, w tym przeglądania asortymentu sklepu internetowego  oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest: 
  a) komputer lub tablet z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer 8+, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
  b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 2. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze sklepu internetowego ofensywa.eu zgodnie z jego przeznaczeniem.
 3. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie sklepu internetowego ofensywa.eu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w kod sklepu (jego elementy techniczne), w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 4. Sklep Ofensywa w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu ofensywa.eu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność sklepu internetowego  z infrastrukturą techniczną Klienta.
 5.  Sprzedawca zastrzega prawo modyfikowania technicznego sposobu realizacji funkcjonalności Sklepu, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania ich jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.


III. Zamówienie

 1. Informacje zawarte w niniejszym Regulaminie oraz informacje szczegółowe zawarte na stronie www.ofensywa.eu nie stanowią oferty sprzedaży, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do złożenia oferty kupna. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu ofensywa.eu, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.
 2. W celu złożenia zamówienia, należy wybrać produkt/-y i wypełnić formularz rejestracyjny, a  następnie poprzez naciśnięcie przycisku „zatwierdź” wysłać zamówienie do Sprzedawcy. Kupujący otrzyma od Sprzedawcy e-mail potwierdzający otrzymanie przez Sprzedawcę zamówienia („Potwierdzenie Otrzymania Zamówienia”). Należy zwrócić uwagę, że powyższe nie oznacza przyjęcia zamówienia Kupującego. Zamówienie stanowi dla Sprzedawcy ofertę zakupu jednego lub więcej produktów. Przyjęcie przez Sprzedawcę zamówienia zostanie potwierdzone poprzez wysłanie do Kupującego e-maila potwierdzającego przyjęcia zamówienia(„Potwierdzenie Przyjęcia Zamówienia”). Umowa zakupu produktu pomiędzy stronami zostanie zawarta tylko wtedy, jeżeli Kupujący otrzyma potwierdzenie przyjęcia zamówienia. W razie wątpliwości przyjmuje się, że umowa sprzedaży została zawarta z chwilą wysłania przez Sprzedawcę Kupującemu Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia.
 3. Zamieszczone na stronach Sklepu internetowego treści, w tym opisy towarów i ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
 4. W celu złożenia oferty nabycia towaru Klient powinien złożyć zamówienie. Zamówienie składa się poprzez wypełnienie stosownego formularza znajdującego się na stronach Sklepu internetowego i kliknięcie przycisku oznaczonego: „Zamawiam i płacę”.
 5. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.ofensywa.eu są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażone w złotych polskich. 
 6. Ceny zamieszczone przy oferowanych produktach nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki, ponieważ informacja na temat całkowitej wartości zamówienia jest prezentowana po wybraniu przez klienta formy dostawy i płatności. Koszty dostawy, które zostaną doliczone do pełnej kwoty zamówienia.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.ofensywa.eu, wprowadzania nowych towarów, przeprowadzania akcji promocyjnych. Zmiany nie będą mieć wpływu na zamówienia, w odniesieniu, do których Sprzedawca wysłał Potwierdzenie Przyjęcia Zamówienia.
 8. Kod rabatowy nalicza się po wpisaniu w odpowiednio zaznaczone pole promocyjne w koszyku podczas składania zamówienia.
 9. Kupujący dokonujący zakupów w sklepie internetowym www.ofensywa.eu wyraża zgodę na wystawianie faktury bez podpisu.
 10. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Kupującego formularza rejestracyjnego na stronie internetowej www.ofensywa.eu danymi (imię i nazwisko, adres, e-mail, telefon) potrzebnymi do weryfikacji przez Sprzedawcę prawidłowości złożonego zamówienia i jego realizacji. Sprzedający może odmówić realizacji zamówienia w przypadku błędnie wypełnionego formularza rejestracyjnego czy w sytuacji wzbudzającej wątpliwość autentyczności podanych danych.   
 11. Zamówienia na towary znajdujące się w sklepie internetowym www.ofensywa.eu można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.
 12. Ze względów logistycznych, zamówienie złożone do godziny 14.00 dnia roboczego traktowane jest jako złożone w danym dniu.  Zamówienia złożone w piątek po godz. 10.00, w sobotę, niedzielę oraz dni wolne od pracy, po przyjęciu zamówienia przez sprzedawcę realizowane będą w pierwszym najbliższym dniu pracy sprzedawcy. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 5 dni roboczych.
 13. Sklep Ofensywa.eu zastrzega sobie prawo ustalania terminów funkcjonowania sklepu w okresach świątecznych oraz długich weekendów. W takim przypadku kilka dni wcześniej na stronie głównej sklepu pojawi się informacja na temat dni w których przesyłki nie będą wysyłane.
 14. Sprzedawca pobiera zryczałtowaną opłatę obejmującą koszt przesłania produktu/-ów do Kupującego. W przypadku przesyłki za pobraniem koszt przesyłki wliczony jest w kwotę do pobrania.

 

IV. Płatność i wysyłka

 1. Jeżeli Kupujący nie wybierze formy płatności „przy odbiorze” i płatność za zamówiony towar nie nastąpi maksymalnie w terminie 2 dni od dnia złożenia zamówienia przez Kupującego zamówienie zostanie automatycznie anulowane i nie będzie realizowane. Kupujący otrzyma od Sprzedawcy e-maila z informacją o zaistniałej sytuacji i przyczynie anulowania zamówienia.
 2. Sprzedawca wysyła towar za granicę Polski, ale tylko do krajów Unii Europejskiej. Zamówienia zagraniczne są realizowane wyłącznie po uprzednim otrzymaniu płatności przez Sprzedawcę. Forma płatności przy odbiorze nie jest dostępna dla wysyłek zagranicznych (poza granicę Polski).
 3. Realizacja zamówień w opcji za pobraniem realizowana jest tylko dla  zamówień powyżej 50 zł, bez kosztów wysyłki.
 4. Standardowo dostępny towar wysyłamy w ciągu 24h po zaksięgowaniu wpłaty lub złożenia zamówienia z opcją płatności przy odbiorze.
 5. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską, pocztową lub poprzez odbiór osobisty (po wcześniejszym uzgodnieniu).
 6. Koszty dostawy określone są na podstronie "Koszty przesyłki i zwroty" do której Klient może uzyskać dostęp w każdej chwili z odsyłacza zamieszczonego dolnym menu. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia. Sklep Internetowy zastrzega sobie możliwość rezygnacji z doliczania kosztów przesyłki do zamówień o określonej wartości o czym poinformuje na swojej stronie internetowej.
 7. Paczka powinna dotrzeć do Ciebie w ciągu 1-4 dni po jej nadaniu.  Maksymalny termin dostawy nie przekracza 30 dni, chyba że strony dogadały szczegóły dostawy w sposób np. z braku jednego towaru z pełnego zamówienia.

 


V. Zwroty i odstąpienie od umowy

 1. Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu towaru bez podania przyczyny w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty otrzymania towaru.  
 2. Powyższe uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży towarów może zostać zrealizowane przez klienta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na adres sklepu lub na adres email: surplus@interia.pl.
 3. Kupujący zobowiązany jest do zwrotu towaru w stanie niezmienionym, w takim, jakim został do niego dostarczony.
 4. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 5. Kupujący zwracając produkt powinien uprawdopodobnić okoliczności zakupu zwracanego produktu u Sprzedawcy np. poprzez załączenie dowodu zakupu (paragon, faktura), który otrzymał od Sprzedawcy.
 6. Sprzedawca dokona zwrotu wartości zwróconego towaru i najniższych kosztów wysyłki w terminie 7 dni liczonych od momentu otrzymania przesyłki od Klienta. Zwroty wartości zwróconych towarów dokonywane są za pośrednictwem metody wybranej do zapłaty. Jeżeli Klient dokonał płatności kartą płatniczą przelewem elektronicznym lub przelewem tradycyjnym zwrot należności następuje na kartę kredytową lub rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność. Podobnie w przypadku płatności poprzez PayPal.
 7. Sprzedawca nie przyjmuje paczek wysłanych na jego koszt oraz paczek wysłanych za pobraniem.
 8. Towar zwracany Kupujący zobowiązany jest przesłać na własny koszt na adres Sprzedawcy.

VI. Reklamacje

 1. Wszystkie oferowane przez sklep internetowy www.ofensywa.eu. towary są nowe.
 2. W przypadku otrzymania towaru niezgodnego z opisem dostępnym na stronie sklepu internetowego www.ofensywa.eu. Kupujący proszony jest o niezwłoczny kontakt ze Sprzedającym.
 3. W przypadku zauważenia uszkodzeń przesyłki miedzy innymi (zalanie, zgniecenie, przebicie, naderwanie opakowania), Kupujący powinien odnotować stan przesyłki w momencie jej przyjęcia, w protokole podpisanym przez Kupującego i Dostawcę. W przypadku ujawnienia uszkodzeń przesyłki dopiero w momencie jej rozpakowania Kupujący powinien niezwłocznie poinformować Sprzedawcę telefonicznie o zaistniałej szkodzie.  
 4.  W przypadku wystąpienia niezgodności towaru z umową Kupujący proszony jest o przesłanie Sprzedawcy reklamowanego towaru, wraz z pisemną reklamacją na adres Sprzedawcy. W przesłanym piśmie Kupujący proszony jest o podanie:

•    numeru zamówienia,
•    numeru dowodu zakupu (paragon, faktura),
•    przyczyn reklamacji (krótki opis niezgodności towaru),
•    wyboru jednego lub obu uprawnień z „I grupy” – „naprawa” lub „wymiana”,
•    wyboru jednego lub obu uprawnienia z „II grupy” – „obniżenie ceny” lub „odstąpienie od umowy”,
•    momentu, w którym zauważył niezgodność (wskazanie konkretnego dnia – DD-MM-RRRR),
•    swoich danych kontaktowych, w tym danych do możliwego przelewu m.in. numeru rachunku bankowego.

Kupujący powinien uprawdopodobnić okoliczności zakupu reklamowanego produktu u Sprzedawcy np. poprzez załączenie dowodu zakupu (paragon, faktura), który otrzymał od Sprzedawcy.
5.    Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Kupującego w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji.
6.    W razie niejasności lub pytań dotyczących reklamacji prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta tel. (+48)602753211 .

VII. Ochrona danych osobowych i pliki cookies

 1. Dane osobowe, przekazywane w trakcie procesu rejestracji za pośrednictwem strony  www.ofensywa.eu  przetwarzane są przez Sprzedawcę - P.H.OFENSYWA ul. Młodych Techników 10/7, 53-646 Wrocław - wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do obsługi konta Kupującego oraz realizacji zamówień składanych za pośrednictwem sklepu internetowego www.ofensywa.eu.  
 2. W celu poprawnej realizacji zamówienia dane będą udostępniane firmom dostawczym, a na adres mailowy podany w formularzu rejestracyjnym przekazywane będą informacje dotyczące statusu zamówienia.
 3. Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania oraz ma prawo wnieść żądanie zaprzestania przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych w przypadkach wskazanych przez prawo. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować na adres P.H.OFENSYWA ul. Młodych Techników 10/7, 53-646 Wrocław
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże niepodanie danych osobowych niezbędnych do kontaktu może skutkować niezrealizowaniem zamówienia.
 5. Gdy kontaktujesz się z nami celem dokonania danych czynności (np. złożenia reklamacji) za pomocą  telefonu czy też poczty e-mail, ponownie wymagać będziemy przekazania nam Twoich danych osobowych celem potwierdzenia Twojej tożsamości i możliwości zwrotnego kontaktu.
 6. Informujemy, iż w celu dostosowania treści i usług sklepu internetowego Ofensywa  do indywidualnych zainteresowań oraz potrzeb użytkowników, używamy informacji zapisywanych przez serwery Serwisów na urządzeniach końcowych użytkownika (komputer, tablet, smartphone etc.), które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia, czyli tzw. „cookies”, Serwery te mogą także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z „cookies”.
 7. Pliki „cookies” wykorzystywane są w celu:  tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Sklepu korzystają ze strony internetowej, co umożliwia ich ulepszanie, oraz utrzymania sesji użytkownika Sklepu (po zalogowaniu). 
 8. Pliki „Cookies” nie identyfikują danych osobowych użytkownika oraz nie mają wpływu na funkcjonowanie urządzenia końcowego użytkownika lub jego oprogramowania.
 9. Każdy z użytkowników ma możliwość, w każdej chwili, wyłączyć w swoim oprogramowaniu opcję przyjmowania „cookies”. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 10. Na stronie sklepu wykorzystujemy usługę Google Analytics, która legitymuje się własną polityką prywatności: http://www.google.pl/intl/pl/analytics/privacyoverview.html
 11. Sklep ofensywa.eu korzysta również z wtyczki społecznościowej facebook, która znajduje się tylko na stronie głównej (prawa kolumna) oraz jako przyciski na stronach produktu. Jeśli jesteś zalogowany na swój profil - miej świadomość, że FB gromadzi dane o twoich zachowaniach, zgodnie z ich polityką prywatności: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation


VIII. Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie informacje tekstowe oraz zdjęcia produktów znajdujące się w sklepie internetowym #OFENSYWA zarejestrowanym pod domeną o nazwie www.ofensywa.eu. są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych oraz do prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody Sprzedawcy.
 2. Domniemywa się, że Użytkownik składając zamówienie zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.
 3. W razie niejasności lub pytań dotyczących regulaminu, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta tel. (+48)602753211